О проекте
Победы
Партнеры
Обсуждения
Присоединиться
Контакты
Студентам

Грант РГНФ
№11-04-12025в
Новости Песнопения Исследования Сервисы Публикации Персоналии

Ввести двознаменник Создать Excel-файл Скачать шрифты Просмотр совместно с изображением Режим поиска
  • Выбрать знамя

порп
нE
Де
к
тн0
встрен
е
нd
но
6
B
е
н
тd
тор
рп
тb
же
гн
мQ
ство
па
нтнd
днесь
п
н.мA
бра
рг
h
-
6
.D
ти
5
нA
е
ав
тнцb
да
ап
нгн0
взы
ор
q
гра
е
н0
е
н
.d
тся
5
нA
тварь
е
|H
да
пв
|b
ли
ап
нтн0
ко
н
.L
вству
па
нтнb
ет
рп
р.нu
ло
пвав
н9
ве
2
5
че
-
f
-
1
A
ство
рп
.b
со
рорп
.мнG
зва
к
тн0
-
6
.B
нас
па
нb
свя
пр
.A
та
г
мt
-
нп
.D
я
ро
м.0
бо
ш
пd
го
рорп
м.9
ро
апав
нтнD
ди
2
A
це
ро
м.0
не
ш
пM
скве
ор
м&
рно
ап
нтн0
со
н
.M
кро
пр
?
ви
е
нh
ще
4
тнР’
де
5
нA
вства
рп
p
сло
а
.нтнбA
ве
прп
н]
-
н
.C
сний
рп
b
вто
г
мM
ра
н
.a
го
па
н.тнe
а
п
м.нA
да
рг
мh
-
6
.D
ма
5
нA
ра
ро
м.0
хра
ш
пM
ни
ро
м.h
ли
6
.A
ще
н
.K
со
н
|a
е
рп
b
ди
н
м.тA
но
ол
пt
-
н
.a
ни
н
рa
я
ор
м.u
дву
е
н0
е
н
.0
сте
5
нA
ству
ц
нх6
то
ва
0
рже
пв
нцT
ство
ап
нтн0
спа
н
.M
си
н
рa
те
н
рa
лна
рп
рнb
го
ар
гнло0
при
рп
u
ми
в
5
ни
2
f
-
1
A
я
ап
нтн0
че
н
.B
ртог
аы
тнT
вне
ва
тнц0
же
е
нM
сло
к
тнa
во
ав
рцb
я
ап
нтн0
не
н
.B
впо
рп
рнb
сти
ро
м.0
вый
ш
п0
ся
рорп
м.мР’
пло
апав
мтнтнцD
ти
2
A
и
ап
нтн0
во
н
.M
и
па
нтнb
сти
ап
нтн0
нии
н
.M
ле
пр
?
-
е
нh
хкй
4
тн9
о
5
нA
блакъ
н
кH
и
е
н0
же
е
рa
над
па
ртнb
хе
ол
пм0
ру
щ
пM
вы
ло
пмb
ми
ро
м.h
ща
6
.A
го
р
пм.A
-
о
t
сдпо
ло
пмb
ло
ло
пмu
но
роп
м.нc
си
6
.D
вша
5
нA
го
н
.a
то
р
рнb
я
ро
м.0
мо
8
пM
ли
7
мa
тва
6
.a
мё
рп
рнb
хри
р
м.A
сте
орп
н.#
-
а
нтн.A
-
прп
н}
бо
6
.D
же
ап
нтн0
спа
н
.M
си
пае
нтннW
-
ар
хотн0
ду
рп
u
ши
пвав
пм9
на
-
5
-
2
f
-
1
7
ша
ро
м.0
ве
ш
пM
че
г
мa
рни
рп
b
я
г
мM
на
н
.a
ша
па
нтн0
мо
п
м.нA
ли
рг
h
-
6
.A
твы
ав
хb
при
ап
нгн0
и
н
птм.A
ми
ол
пt
-
н
.a
свя
н
рР”
тый
оре
мн2
го
н
.0
спо
5
нA
ди
ав
гнb
и
ап
нгн0
по
нп
0
даждь
р
5
нам
е
?
-
е
нa
о
па
ргнb
ста
пр
нло0
вля
рп
.u
ни
пвав
нфгнР’
е
ц
A
-
к
p
гра
в
5
хов
вц
?
-
5
нA
е
е
н0
е
пва
нР’
ре
События
 

  Новости
  Анонсы
  Мероприятия
  Конференции

Сервисы
 

  Ввод рукописей
  Воспроизведение
  Исследование
  Шрифты

Библиотека

  Статьи по проекту
  Презентации
  Песнопения
  Ссылки

© Компьютерная Семиография, 2000 - 2013 e-mail: semio@it-claim.ru